Acceso directo á nova.
Salvemos Monteferro
Nova 837


La Voz de Galicia

GALICIA


A futura Lei de Residuos prevé multas de ata 1,2 millóns e a inhabilitación dos infractores

23/05/2008 | Luis Villamor


Touriño sitúaa en liña coas directivas europeas, pese ao informe contrario do CES


O Goberno galego aprobou onte o proxecto de Lei de Residuos de Galicia, a pesar do informe en contra do Consello Económico e Social (CES), que lle imputa unha dependencia da incineración. Pola contra, o presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, asegurou que o texto representa unha aposta inequívoca pola reciclaxe, e «está en liña coas directivas europeas máis avanzadas».

A norma abre a posibilidade de que as entidades locais elaboren os seus propios plans de residuos urbanos, que deberán respectar as directrices contidas no da Xunta.

A lei, que deberá ser debatida agora na Cámara galega, contempla multas que oscilan entre os 30.000 e 1,2 millóns de euros, aínda que a Xunta, nos casos máis graves, podería chegar ata á inhabilitación para o exercicio de calquera das actividades previstas na norma, por un período de tempo non inferior a un ano nin superior a dez. As sancións leves poderán alcanzar ata os 600 euros.

Touriño defendeu o texto da Consellería de Medio Ambiente, co argumento de que se basea nos principios de redución, reutilización e reciclaxe, «nun marco integrador». A lei abarca todo tipo de residuos, pero exclúe os gases e as verteduras atmosféricas.

A norma restablece a obrigación das empresas de realizar autoanálisis ambientais con periodicidade anual, para determinado tipo de sociedades, e unha auditoría, que implica a súa colaboración para a identificación dos puntos críticos nesta materia.

A lei recolle a obrigatoriedade dun seguro de responsabilidade civil e a prestación de fianza ou garantía, á que quedarán suxeitas todas as actividades de xestión de residuos sometidas a autorización, como os produtores de refugallos, ademais da declaración de utilidade pública e interese social para os efectos de expropiación forzosa.

Recolle tamén a esixencia de autorización administrativa para a instalación, modificación ou traslado de industrias ou actividades produtoras de residuos perigosos.

Chans contaminados

A lei determina que corresponde á Xunta a elaboración e aprobación de plans de residuos, que recollerán desde o ámbito material, territorial e temporal, e que deberán contar cun programa financeiro de actuación. O texto incorpora tamén o procedemento de declaración de chan contaminado, que obriga á recuperación do terreo. A lei pon especial atención nas repercusións que poida ter a declaración de chan urbanizado sobre a planificación urbanística.

A norma prohibe executar desenvolvementos urbanísticos nos ámbitos que inclúan chans contaminados. Establece ademais medidas específicas para os residuos de establecementos sanitarios.
Atrás
Nova Anterior Índice dor Recortes Nova Seguinte