Acceso directo á nova.
Salvemos Monteferro
Nova 821


La Voz de Galicia

GALICIA


A UE expedienta a Galicia por non declarar zonas para protexer aves

07/05/2008 | R. Romar


A decisión sorprende a Medio Ambiente, que iniciara os trámites para preservar A Limia e Pena Trevinca

A comunidade enfróntase a unha multa por incumprir un fallo xudicial que a obrigaba a crear dous reservasA Comisión Europea abriu un procedemento de infracción contra Galicia «por non adoptar medidas suficientes para protexer a natureza». O organismo comunitario enviará unha primeira advertencia escrita polo incumprimento dunha sentenza de xullo do pasado ano do Tribunal Superior de Xustiza da UE que obrigaba á comunidade a ampliar as zonas de protección de aves (ZEPA), xa que consideraba que as catorce catalogadas actualmente son insuficientes. A actuación do órgano executivo da UE diríxese no seu conxunto contra España, xa que, á parte de Galicia, tampouco se cumpriu a normativa nas rexións de Andalucía, Baleares, Cataluña e Valencia».

Mediante a carta de emprazamento, a UE pide a España que presente as súas observacións nun prazo de dous meses. Se a resposta non é satisfactoria, a Comisión enviará un ditame motivado, que supón a última advertencia por escrito a partir da cal ínstase ao Estado afectado a axustarse á normativa nun novo prazo de dous meses. Se non o fai, aplicarase a sanción económica, que podería alcanzar varios millóns de euros en función do tempo en que a obrigación siga sen acatarse.

O director xeral de Conservación dá Natureza, Xosé Benito Reza, expresou onte a súa «sorpresa» polo apercibimiento; nunha recente reunión cos representantes europeos e doutras comunidades, «quedaron satisfeitos dás explicacións que lles demos e nós viñemos bastante confiados». En concreto, a Xunta comunicou a apertura do proceso administrativo para declarar mediante un decreto como zonas ZEPA unha superficie de 10.383 hectáreas e outra de 22.510 de Pena Trevinca. En ambos os casos, os proxectos xa pasaron a exposición pública. Pero mentres que en Pena Trevinca non existe maior obstáculo que a lenta maquinaria administrativa, xa que a normativa aínda pasará o vindeiro luns ao Consello Galego de Medio Ambiente para que nun mes apróbeo o Consello da Xunta, coa Limia a situación complícase pola forte oposición veciñal ao proxecto orixinal.

Medio Ambiente e a Plataforma ZEPA Non chegaron a un compromiso para que a declaración non afecte á actividade agraria e gandeira da zona, para o que antes da súa aprobación será necesario aprobar o Plan Director da Red Natura que delimite o uso dos espazos e faga compatible a actividade económica coa conservación á que obriga Europa. Medio Ambiente cre que o problema se resolverá «satisfactoriamente sen ter que pagar».
Atrás
Nova Anterior Índice dor Recortes Nova Seguinte