GUIXAR

230.000 m2 adicados ao transporte e almacenamento de contedores.

Dende 1956 coméronlle a ría 2.856.624 m2 e 13 dos mellores bancos marisqueiros

Acude á II MARCHA CONTRA OS RECHEOS