http://www.salvemosmonteferro.org
   
Monteferro, 30 de novembro de 2007:


PORTO DO MOLLE:
O DESBORDAMENTO DO
RÍO MUÍÑOS


A principal preocupación das asociacións veciñais ante as obras de construción do polígono empresarial do Porto do Molle foi, e segue sendo, o perigo de inundacións que tal actuación representa para o noso Concello.

A primeira riada acaba de producirse:


A decisión do Alcalde de aprobar por decreto o Proxecto de Urbanización sen as garantías que pedía o movemento veciñal inundou de decepción e desencanto a todas e todos os que acudimos ás múltiples xuntanzas co Alcalde e outros representantes do Concello.

Horas de traballo estéril, asolagadas agora por decreto. Unha riada seca que se leva por diante toda a fe e moitas esperanzas.

NOTA DE PRENSA DE
SALVEMOS MONTEFERRO:


MALAS
NOTICIAS PARA
NIGRÁN


Parecen confirmarse os peores agoiros sobre a evolución das obras do polígono empresarial do Porto do Molle.

O señor alcalde de Nigrán, Efrén Juanes, ven de asinar o Decreto que autoriza as obras de urbanización deste polígono, e faino sen que o Concello conte coas garantías suficientes de Zona Franca para que non signifique un incremento de problemas para o pobo de Nigrán.

Durante varios meses, Asociacións de Veciños, de Afectados e outros colectivos mantivemos reunións sobre este asunto. Contratamos un equipo de asesores (avogados, enxeñeiros e outros técnicos) que nos axudou a redactar e presentar varias alegacións ao proxecto de urbanización.


Máis recentemente foron varios os encontros que se levaron a cabo no concello, convocados por representantes do equipo de goberno, nos que participou o propio alcalde e varios concelleiros, nunha práctica informativa e de participación democrática sen precedentes neste concello, cousa que moito valoramos.

Recreación dixital do parque empresarial

Pero a democracia non consiste só en escoitar e facerse escoitar; hai tamén que ser capaces de asumir opinións e razoamentos de tanta lóxica e de tanto peso como as que nestas xuntanzas expuxeron os representantes dos veciños e das veciñas de Nigrán:

Problemas

Tan graves como o máis que probable perigo de inundacións que afectarán aos terreos lindeiros co polígono e aos da parte baixa do río.

O brutal incremento de vehículos que van circular polos viais do Val Miñor: 1.000 camións diarios e 4.000 vehículos, segundo estimacións da propia Zona Franca, que se veñen sumar a unha densidade de tráfico en aumento constante e imparable.

O aumento no volume de auga necesario para abastecer a un concello en crecemento e a todo un polígono como este.

As afectacións urbanísticas derivadas do desvío do río Nespereira, afluente do Muíños, convertido en canle artificial para que o polígono non perdese metros cadrados de superficie útil, así como a propia construción desta canle, con toda a protección para o polígono e moi escasa para o lado dos terreos propiedade dos veciños.


Ningún destes problemas conta con solución clara no Proxecto de Urbanización, cuxo Decreto de legalización o señor alcalde ven de asinar.
En Salvemos Monteferro, e moitas outras persoas e colectivos, pensamos que nunca se debeu consentir situar un polígono de 1 millón de metros cadrados no Porto do Molle. Unha parte desa zona era ideal para o desenvolvemento urbano da vila, podéndose conservar a outra como humidal e zona de especial interese natural. Facer o que se fixo constitúe unha tremenda irresponsabilidade e unha acción directamente dirixida contra os intereses da xente de Nigrán.

Oxalá moitos dos empregos que alí se xeren sexan ocupados por veciños e veciñas deste concello ou de concellos próximos!

Agora

Pero xa que o Parque Empresarial foi aprobado por unha corporación anterior, e xa que se puxo en mans dunha entidade tan pouco respectuosa como Zona Franca, cando menos agora, que contamos cun novo equipo de goberno elixido despois dun período de forte presión veciñal e que naceu como unha gran esperanza para todos, cando menos agora o que correspondía era defender os nosos intereses con toda firmeza.

Non foi así e velaí que acaba de consumarse un acto de gran transcendencia que, moito nos tememos, vai traer serias e graves consecuencias para a vida de Nigrán. Ademais, tal actuación (agravada polo feito de que o Decreto foi asinado antes de ter contestado ás alegacións presentadas ó proxecto) significa un moi mal precedente para a elaboración do Plan Xeral de Urbanización Municipal.

A ninguén se lle oculta que a actuación urbanística en Porto do Molle vai exercer unha influencia irremediable sobre o novo PXOM. E o xeito de producirse as cousas parece pouco esperanzador para esa política de participación popular prometida polo señor alcalde na súa campaña electoral e cada vez que ten oportunidade de difundila, porque hai que escoitar, pero tamén hai que asumir a razón popular, por moito que quen mande en Zona Franca sexa unha autoridade posta aí polo mesmo partido ao que pertence o señor alcalde.

Nigrán, 29 de novembro de 2007.Ata aquí a nota remitida por este colectivo ós
medios de comunicación.

Pero, xa que temos espacio, non está de máis
contar as cousas con maior precisión.Sen repetir o que xa temos dito nos últimos meses, (e podedes atopar en O nacemento dun deserto ou en Aires novos) coa maior brevidade, imos resumir:


OS PROBLEMAS
Os máis transcendentes quedan ditos máis arriba: inundacións previsibles, insuficiencia de auga, colapso de tráfico, afectación a terceiros... E por suposto o dano irreversible que supón a destrución dun ecosistema.

Isto último xa non ten remedio.


O NEGOCIO
Este, redondo, faino a Zona Franca. Ela venderá as parcelas a prezos moi competitivos. E seguramente haberá máis dun listísimo (amigo de alguén) que saque proveito na reventa.

O único beneficio para este val serían os postos de traballo, pero iso aínda está por ver. Moitas das empresas que se instalarán aquí virán trasladadas de lugares próximos co seu persoal xa completo.


A LEI
A Lei do Solo estipula que corresponde ó urbanizador (ó que fai o negocio) asumir o redimensionamento adecuado das conexións exteriores, garantindo a súa capacidade e suficiencia.

Considera a nosa lexislación estas actuacións como áreas de reparto, nas que o actuante debe responsabilizarse non só dos beneficios, senón tamén dos cargos. E por suposto non pode causar danos a terceiros.

As infraestructuras de subministro de auga e de electricidade, a previsión de inundacións derivadas da súa actuación, as afectacións de terreos pola modificación dun curso fluvial e tantas outras, deben, por lei, ser asumidas e costeadas por Zona Franca.


AS REUNIÓNS
Este colectivo, a Asociación de Afectados e as Asociacións de Veciños de todas as parroquias de Nigrán, mantivemos, ao longo dos últimos meses, varias reunións co Alcalde e algúns concelleiros. Nalgunha delas participaron tamén os técnicos contratados por estas asociacións (avogados e enxeñeiros) para expoñer o máis claramente posible as nosas inquedanzas, sustentadas na lexislación vixente e nos informes de profesionais non vinculados a ningún tipo de intereses.

Tan reveladores resultaron eses informes que o propio concello decidiu contratar a eses mesmos técnicos para asesorarse e negociar con Zona Franca.

Curiosamente a estas xuntanzas cos representantes veciñais non asistiu nunca o concelleiro de urbanismo, o máis indicado, e tampouco ningún representante do BNG, grupo político que comparte co PSOE as responsabilidades do goberno.


O CONVENIO
Foinos presentado como un documento que garantía a asunción por parte de Zona Franca das súas responsabilidades.

En realidade non é así.

Na súa redacción todo é hipotético:

Se se demostrara que o subministro de auga era insuficiente (antes de que ZF vendera o 90% das parcelas) ésta tería que cofinanciar as obras necesarias. Se se produciran inundacións (¡hai que agardar a que se produzan!) ZF tería que abordar as obras pertinentes. Se as escolleiras do río se amosaran insuficientes ZF tería que completalas, e así sucesivamente.

Nin unha palabra dedicada ós problemas de tráfico: 5.000 vehículos diarios segundo as previsións da propia ZF.


Con total unanimidade, as asociacións veciñais amosáronse en contra deste
convenio que non supón ningunha solución nin garantía ós problemas prantexados.O ACTO REGLADO
15 días despois o alcalde volve convocar ás asociacións. Nesa última reunión nos informa de que vai aprobar por decreto o Proxecto de Urbanización. Este é, segundo nos di, un acto reglado no que o alcalde non pode opoñerse á autorización cando os informes técnicos son positivos. Lenos o borrador do decreto e os informes xa asinados polos técnicos municipais. Todo está decidido.

O sentir xeral é que para esta viaxe non precisabamos perder tanto tempo en reunións e traballos.

Nin gastar os cartos das asociacións en contratar técnicos cando nin tan sequera se respondeu ás alegacións presentadas.

Se este é o concepto que se ten da cacarexada participación cidadá imos dados.


OS TÉCNICOS
Os informes dos técnicos municipais non tratan, nin para ben nin para mal, os problemas principais.

Sorprende que o mesmo concello que 20 días antes tivera que botar man dos profesionais contratados polos veciños para tratar con ZF considere agora suficientes os informes dos técnicos da casa. Moito deberon de aprender en tan pouco tempo.


A CONEXIÓN COA AUTOESTRADA
Neste momento en fase de estudio pois estase a avaliar un proxecto de conexión alternativo ó existente no proxecto inicial. Eliminaría 20.000 m2 de zona verde modificando os usos do solo previstos no Plan de Sectorización. A aprobación do Proxecto de Urbanización en estas circunstancias significa un incumprimento da legalidade.


O PROGRAMA ELECTORAL DO PSOE 2007
Iniciábase con estes dous puntos principais:

  1. Promover e garantir a participación social nas decisións que encarrilarán o futuro do noso Concello.
  2. Promover un desenvolvemento sostible do Municipio de Nigrán.

Desde esta declaración só pasaron 7 meses.