OTAN: A guerra como forma de vida
21 de xullo: Restauración da zona húmida de Ramo Curvo e colleita de arandos en Froxán (Lousame)
Festival no parque de Bens na Coruña, as administracións públicas destruíndo os espazos naturais